چگونه دوستان واقعی را بشناسیم!
 
 

امروزه ما در دنیای مجازی بسیاری را دوست خود می خوانیم هروز برتعداد آنها افزوده می شود. دوستانی که شاید حتی یکبار همدیگر را ندیده باشیم یاقاره ها با هم فاصله داشته باشیم. گاهی این دوستی ها آنقدر در چت روم ها گرم ونزدیک می شود که حتی ممکن است سفره دلمان را به راحتی باز کنیم و از رازها ومسائلی حرف به میان آوریم که با همکاران و همکلاسانمان هرگز قبلا این تجربه رانداشته ایم. اما میان این خیل عظیم دوستان چگونه می توان یک دوستی حقیقی را شناختو محک زد. آیا معیار های برای سنجش عمق یک رابطه دوستانه وجود دارد؟

آدام گرانت استاد دانشگاه در زمینه روانشانسی و مدیریت، با موردبررسی قرار دادن 300 نفر و نحوه آشنایی و عمق روابط دوستانه آنان معیارهایی را جهتتشخیص دوستی واقعی ارایه داده است که خواندن آنها خالی از لطف نیست.

1.       یکدیگر را حضوری دیده باشید

در یک دوستی عمیق و معنادار لازم است دو طرف یکدیگر را ملاقات کنند.چراکه در ملاقات حضوری در درجه اول هویت دو طرف تایید می شود و اولین گام برایایجاد اطمینان و تعمیق رابطه برداشته می شود این در حالی است که در روابط مجازیشما هرگز نمی توانید از هویت طرف مقابل اطمینان حاصل کنید.

2.       رازهایی از هم داشته باشید

معمولاً بازگو کردن رازهای زندگی کار آسانی نیست و مستلزم آن است که شما خود را در موقعیتی آسیب پذیر قرار دهید. همین نکته در صورتیکه اعتمادتان به فرد مقابل جواب مثبت داشته باشد سبب ایجاد پیوند های عمیق دوستی خواهد شد.

3.       بدون تعیین وقت قبلی یکدیگر را ببینید

اگر لازم باشد برای دیدن دوستی به تقویم مراجعه کنید یا اینکه اوناچار باشد از تقویم خود وقتی برای ملاقات با شما در نظر بگیرد ایجاد رابطه عمیقدشوار خواهد بود.

4.       نیازی به بده بستان ندارید

اینکه در رابطه دوستی هیچ یک از طرفین به فکر نفع شخصی نباشد و درفکر ایجاد رابطه دو سویه باشند نشانه محکمی از برقرای یک رابطه دوستانه مستحکم است.

5.       داشتن اوقات و خاطراتمشترک

اگر شما با فردی دارای لحظات تلخ شیرین مشترک، دورهمی ها و مهمانی وتفریحات مشترک هستید، شانس اینکه بنای یک دوستی عمیق را نهاده باشید بسیار زیادخواهد بود.

6.       ابراز نظرهای دلسوزانه

نزدیک شدن به یک دوست در نهایت به جایی خواهد رسید که دو طرف دلسوزانه در مورد هم نظر می دهند، عیوب هم را متذکر می شوند و با راهنمایی هایی که از دیگران شنیده نمی شود به پیشرفت هم کمک می کنند.

منبع

In an age ofanonymous Facebook pals, 7 Ways to tell the real from the virtual. , Adam Grant.2014 . Give and take

 
 
1758 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : دنیای مجازی دوستان
 

نظرات کاربران

ارسال نظر