چگونه از شر جوش هایمان خلاص شویم؟
 
 

1- استفاده از سالیسیک اسید
امروزه بسیاری از دکتر های متخصص پوست استفاده از اسیدسالیسیک را توصیه می کنند. این روش فورا جوشها را محو می کند و باکتریها و چربیهایاضافی که باعث ایجاد جوش می شوند را از بین می برد. از آنجایی که این روش پاک سازیگران است و بعلت اینکه چربی طبیعی سطح پوست را از بین می برد، فقط باید در مواقعخاص مثل روز عروسی و نامزدی از آن استفاده کرد. البته امروزه صابونهای مخصوص صورتحاوی اسید سالیسیک هم در بازار وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

2- استفاده از تمیز کننده های سونیک

این دستگاهها که برای استفاده خانگی هم در بازار وجود دارند،می تواند با حرکات دوار خود باعث از بین رفتن سلولها مرده و آلودگیها شود. اگر ایندستگاه را برروی جوش صورت خود به صورت دوار حرکت دهید باعث از بین رفتن سریع جوشمی شود.

3- هر روز صورت خود را تمیز کنید.

صورت خود را دو بار در روز با آب بشویید تا آلودگی ها، عرقو چربی اضافه از روی پوستتان پاک شود.

4- استفاده از ماسک آسپرین

چند دانه آسپرین را در هاون کوبیده و مقداری آب به آن اضافهکنید. این ماسک را مستقیما بر روی جوشهایتان بگذارید، بعد از مدتی آن را شستشودهید. جوشهایتان به سرعت محو می شوند...

5- استفاده از یخ

شاید تعجب کنید، اما گذاشتن یخ برروی جوشهایتان به مدت بیستتا سی  دقیقه می تواند باعث از بین رفتن و لااقلکوچک تر شدن جوشها شود.

6- استفاده از ماسک خیار

ماسک خیار جزو ماسکهایی است که بسیاری از ما شنیده واستفاده کرده ایم. اگر ماسک خیار را به مدت پانزده تا بیست دقیقه بعد از بخور رویصورت بمالید و سپس با آب سرد بشویید، جوشها از بین می روند.

7- استفاده از سیر

سیر بدلیل داشتن سولفور که خشک کننده چربیهای اضافه استباعث ازبین رفتن جوش می شود. سیر را به مدت پنج تا ده دقیقه بر روی جوش قرار دادهو سپس با آب سرد بشویید.

8- استفاده از آبلیمو

از آبلیمو همیشه به عنوان ضد عفونی کننده استفاده شده است.آبلیمو را بر روی جوش مالیده و بگذارید خشک شود. سعی کنید که از آبلیموی تازه بجایآبلیموی داخل بطری استفاده کنید، زیرا آبلیموی داخل بطری حاوی مواد نگهدارنده استو برای پوست نامناسب است.

9- استفاده از عسل

مقداری عسل را بر روی جوش بمالید، حتی می توانید بر رویتمام صورتتان عسل بمالید و سپس با آب ولرم بشویید. در نتیجه پوست نرمی پیدا خواهیدکرد...

10- استفاده از خمیر دندان:

خمیردندان به علت قدرت مبارزه با باکتریها بسیار موثر است.اگر از خمیر دندانی که به صورت ژل نیست و سفید رنگ است، چند ساعت قبل از خواباستفاده کنید و سپس صورت را بشویید، جوشهایتان از بین می روند.

11- استفاده از پودر بچه

مالیدن پودر بچه بر روی جوشها باعث از بین رفتن آنها میشود.

منبع:

http://www.wikihow/Get-Rid-of-a-pimple

 
 
1477 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر