شب بیداری، کار را برای لاغر شدن دشوار می کند!
 
 

زندگی های امروزی اغلب بسیار پرمشغله و استرس زا است. همینمسئله باعث شده افراد به بهانه های مختلف تا دیر وقت یا پاسی از شب بیدار بمانند ورفتن به تختخواب را به تاخیر اندازند. از طرفی هر روز بر تعداد افرادی که به دلیلاضافه وزن وارد پروسه وزن کم کردن می شود بیشتر می شود. اما حالا دانشمندان ارتباطمستقیمی میان دیر خوابیدن و افزایش وزن یافته اند. محققین دانشگاه Northwestern در شیکاگو ثابت کرده اند که میان دیرخوابیدن و عدم یا نامنظمی فعالیت های ورزشی ارتباط تنگانگی وجود دارد. بر اساس اینپژوهش افرادی که دیروقت می خوابند و دیر از خواب برمی خیزند تمایل کمتری به فعالیتهای بدنی و ورزشی  دارند. همچنین علاقهکمتری به برنامه ریزی و زمانبندی روزانه از خود نشان می دهند. توصیه مهم اینپژوهشگران به افرادی که مصمم به کاهش وزن هستند این است که هم زمان با تصمیم برایکاهش وزن تلاش خود را برای تنظیم زمان خواب و بیداری نیز آغاز کنند بطوریکه زودتربخوابند و صبح زود حتی اگر برنامه خاصی برای شروع زود هنگام روز ندارند از خواب بیدار شوند.

منبع: 

Thriving 101. Living the best life ever. Adoree Durayappah

 
 
1761 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر