تسلط به زبان های زنده دنیا در خواب!
 
 

آیا تجربه رویا دیدن به زبانی غیر از زبان های که می دانیدرا داشته اید؟ مثلاً حدس زده باشید که دارید به زبان عربی یا فرانسه خواب میبینید!

آنچه که مسلم است ما معمولاً به زبان مادری خواب می بینیم اما به استناد مقاله ای به نام “In your dream” که توسط دکتر استفان دوچبه چاپ رسیده است، شما برای دیدن رویا به زبان دیگر نیازی به تسلط کامل به آن زبانندارید. او اعتقاد دارد که ضمیر ناخودآگاه ما می تواند اطلاعات را بخوبی ذخیرهکند.
 مثلاً اگر شما به کشوری عربی سفر کرده اید  و تنها چند کلمه را بخاطر می آورید ممکن استافردی را در خواب ببینید که تمام مدت به عربی گفتگو می کنند.

منبع

http:// www.uwgb.edu/dutch/pseudosc/ dreams.htm

 
 
1772 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : زبان عربی فرانسه
 

نظرات کاربران

ارسال نظر