در آغوش بگیرید تا کام روا باشید!
 
 

در آغوش گرفتن یک نیاز و زبان جهانی است و در همه جای جهانکم و بیش یک مفهوم را به ذهن متبادر می کند. اما تفاوت های فرهنگی، این کار را درشرق بصورت امری روزانه و متداول در آورده و در غرب با اندکی محافظه کاری بیشتر درمحافل خصوصی و دوستی های نزدیک انجام می شود.

طبق تحقیقات اخیر دانشمندان در آغوش گرفتن یا همان بغل کردن سه مزیت بارز دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

احساس امنیت

همانطورکه  کودکان به بغل شدن علاقه  دارند افراد بالغ نیز بهدر آغوش گرفته شدن نیاز دارند. طبق این تحقیق افرادی که چه در کودکی و چه سنینبالاتر بیشتر در آغوش گرفته می شوند دارای استرس کمترو حس امنیت درونی بیشتر هستندو کارهایی مانند بغل کردن، زدن بروی شانه و گرفتن دست باعث کاهش اضطراب می شود.

احساس سرخوشی

البته ما بدون بغل کردن یا بغل شدن هم می توانیم به زندگیخود ادامه دهیم، اما مطمئناً با بغل کردن شادتر خواهیم بود، زیرا در هنگام انجاماین کار در بدن هورمونی بنام اکسی توسین ترشح می شود که سبب برانگیختن حس صمیمیت،امنیت و اعتماد می شود.

احساس سلامت

همچنین در آغوش گرفتن، سبب کاهش ضربان قلب، بهتر شدن فشارخون و کاهش هورمون استرس کورتیزول است. 

 

منبع

[1]http://www.ifpworldcongress.org/econtent.asp?id=158&ifp=156

[2]http://psychclassics.yorku.ca/Harlow/love.htm

[3] http://www.cnn.com/HEALTH/9709/11/nfm.touch.stress/

[4] https://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/touch-may-alleviate-existential-fears-for-people-with-low-self-esteem.html

[5] http://tippingresearch.com/uploads/Reachout.pdf

[6] http://www.psychologytoday.com/blog/made-each-other/201005/dog-good

[7] https://www6.miami.edu/touch-research/TRI Press/The Magic of Your Touch.pd

 
 
1067 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر