چگونه "عطای زبان ها" را تقویت کنیم
 
 

1.    بیاد داشته باشیم  که عطای زبان ها توسط خداوندمان مسیح وعده داده شده است(مرقس 16: 17).
2.    تشخیص دهید که روح القدس از زبان شما سخن می گوید و این شما نیستید که صحبت می کنید.
" و همه از روح القدس پر گشته، به زبان های مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن درآمدند".
3.    به یاد داشته باشید هنگامی که به زبان ها سخن می گویید در واقع با خداوند صحبت می کنید. اگرچه زبانی که صحبت می کنید ممکن است یکی از زبان های زنده دنیا نباشد (همانطور که در زمان پنطیکاست این اتفاق افتاد)اما هدف اصلی این عطا صحبت کردن با خداوند است، نه به نمایش گذاشتن این عطا برای دیگران – اول قرنتیان 14: 2-.
4.    صحبت کردن به زبان ها هم شما و هم دیگران را بنا می کند و طبعا خود فرد را معنوی و روحانی خواهد کرد. همچنین با بنای خود می توان باعث بنای دیگران نیز شد-اول قرنتیان 14: 4 و 14: 26.
5.    انتظار نداشته باشید که معنای چیزی را که می گویید بدانید. در صحبت به زبان ها شما کنترل تن صدا و سرعت حرف زدن را خواهید داشت و ممکن از کلیات موضوع بدانید اما بر روی محتوای سخن اراده ای نخواهید داشت.
"زیرا اگر به زبانی دعا کنم، روح من دعا می کند اما عقل من برخوردار نمی شود" اول قرنتیان 14:14
6.    در خلوت خود با خداوند به زبان ها صحبت کنید- اول قرنتیان 14: 18.
"لکن در کلیسا بیشتر می پسندم پنج کلمه به عقل گویم تا دیگران را نیز تعلیم دهم از آنکه هزاران کلمه به زبان ها گویم" اول قرنتیان 19:14
"پس شما را پند می دهم هر کس متکلم به روح خدا باشد، عیسی را  آناتیما نمی گوید، احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی توان گفت.
7.    زمانی که در دعا هستید هم به زبان ها و هم به زبان خود دعا کنید.
"به روح دعا خواهم کرد به عقل نیز دعا خواهم نمود، به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز سرود خواهم خواند" اول قرنتیان 14: 15
8.    صحبت به زبان ها توسط اشعیا نبی پیش بینی شده بود. 
اشعیا 28: 11، اول قرنتیان 14: 21 ، متی 11: 28 تا 30.
9.    و در نهایت نیکوست که آداب صحبت کردن به زبان ها در کلیسا را بیاموزید.
"پس اگر تمام کلیسا در جایی جمع شوند و همه به زبان سخن گویند و بی ایمانان وارد شوند آیا نمی گویند که دیوانه اند؟ ولی اگر همه نبوت کنند و کسی از بی ایمانان وارد شود از همه توبیخ می گردد و  از همه ملزم می گردد و خفایای قلب او ظاهر می شود و همچنین به روی در افتاده و خداوند را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که که الصقیه خدا در میان شماست.

 
 
1331 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : کلیسا نبوت خدا
 

نظرات کاربران

ارسال نظر