دوست داشــتن را تــرک نکن
 
 

اگر دوست داشتن افراد جدید را ترک کنی افرادی که دوستشان داشتی روزی به خانه ابدی میروند و تو میمانی با جهانی پر از آدمهایی که برای هم بیگانه اید ونمی توانی تحملشان کنی چون دوست داشتن را ترک کرده ای و گل رابطه هایت یخ زده است.
اگر دوست داشتنِ روزهای  جدید را ترک کنی  روزهای دوست داشتنی خواهند گذشت و ادامه حیات برایت در  روزهایی که دوستشان نداری کابوس نفرت انگیزی خواهد شد و به تنهایی و انــزوا  پناه خواهی  برد.
اگر  دوست داشتن مکانهای جدید را ترک کنی  مکانهای  دوست داشتنی قدیمی همانطور که بودند نمیمانند  از  بین خواهند رفت و تو در هر جا و مکانی  که پا بگذاری خود را غریبه و بیگانه ونامانوس  و گنگ و بی ربط  می بینی.
اگر دوست داشتن تغییرات جدید را ترک کنی آنوقت  فسیل  کهنه و در هم شکسته  یک خاطره  رو به انقراض  خواهی  شد که حرفی  برای نسل  معاصرنداری واز  بیاد آوردنت هم خواهند گریخت زیرا برایشان کهنه و قدیمی بنظر میرسی.
اگر دوست داشتن حــس جدید جوان بودن را ترک  کنی همه رویاها  و جذابیت  و عشق و خواسته  و راز و نیازهای  دوست داشتنی‌ات به تار و پود  از هم گسسته فـرش  بید خورده تاریخ  تبدیل خواهد شد و تو را  از کتابخانه  نسل معاصر به انبار  بایگانی نسل منقرضین خواهند برد . چون دوست داشتن را ترک کرده ای دیگر هیچ گـــزینه ای  جــز نارضایتی و نــفرت داشتن و متنفر بودن نـــداری.
دوست داشتن های جدید را دوست داشته باش  تا  برای یک قطره رابطه انسانی و نیاز به همنیشنی مجبور  نباشی  به اعماق چاه خاطراتت بروی  و با  اندیشیدن به افرادیکه دیگر  نیستند  ویا جاهاییکه وجود ندارند گلوی خشکت را تازه کنی  که راهی  برای  آه  داشته باشی  
لطفا دوست داشتن را ترک نکن!

جلیل  سپهر

 
 
1706 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : خانه دوست داشتن
 

نظرات کاربران

ارسال نظر