اگر می توانستم کامل باشم
 
 

شاید خیلی از ما این احساس را داشته باشیم که باید برای کامل بودن تلاش کنیم و اگر به اندازه کافی کامل و خوب باشیم، خداوند و عزیزانمان ما را دوست خواهند داشت.
این حس ممکن است از والدینی کمال گرا و یا پایبند به سنتها ارث رسیده باشد و یا شاید منشاء آن یک حرف کوچک مثل: " تو بهترین هستی... از بابت تو هیچگاه نگران نخواهم بود... تو مثل برادرت نیستی" و یا اینکه " دوست دارم در میان بچه های فامیل نمونه باشی" و جملاتی از این قبیل باشد.
بعضی از ما این برداشت را نه تنها در رابطه با والدینمان بلکه در مورد خداوند نیز احساس کرده و فکر می کنیم که اگر در تمامی جلسه های دعا، کلیسا و گردهمایی های خانگی شرکت کنیم خداوند از ما راضی خواهد بود. ما خیلی از کارها را بخاطر اینکه از صمیم قلبمان چیزی را دوست داریم انجام نمی دهیم، بلکه تصور می کنیم که اگر این کارها را انجام دهیم خداوند فکر می کند که ما به اندازه کافی خوب هستیم. برخی گاه تا آنجا پیش می روند که احساس می کنند چون وظایف خود را کامل تر و بهتر از بقیه انجام می دهند از دیگران بهتر هستند.

اشکال این احساس کمال گرایی چیست؟
تلاش برای کامل انجام دادن وظایف و خوب بودن به خودی خود زیباست. اینکه در همه چیز سعی کنیم بهترین خود را ارائه کنیم، قسمتی از زندگی مسیحی است. اعداد 18 :  29 : "  از جمیع هدایای خود هر هدیه خداوند را از تمامی پیه آنها و از قسمت مقدس آنها بگذرانید"
اما مشکل کمال گرایی در این جاست که ما سعی می کنیم کامل ترین باشیم تا دیگران ما را دوست بدارند و احساس رضایت و کامل بودن بکنیم و به عبارتی کمال گرایی می تواند در جهت خشنودی خودمان پیش  برود و نه جلب رضایت و جلال خداوند...
این درحالیست که پولس رسول در کتاب اول قرنتیان 10: 31 می گوید: " پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه را کنید، همه را برای جلال خدا کنید".
در واقع در کمال گرایی هدف آن است که من خوب باشم تا عشق و پذیرش دیگران را بدست آورم و چنین برداشت می شود که ارزش ما در این است که دیگران چقدر در مورد ما نیک می اندیشند! در حالیکه این موضوع به بهای استرس بسیار و تنش درونی فراوانی در وجود ما تمام می شود.
نقشه کامل خداوند
زمانی که بحث محبت خداوند مطرح می شود، افراد کمال گرا گمان می کنند: "اگر من به اندازه کافی خوب باشم، خداوند مرا دوست خواهد داشت". اما خوب است بیاد آوریم وقتیکه ما هنوز گناهکار و پر از نقص و اشتباه و ضعف بودیم خداوند ما را آنقدر دوست داشت که جان خود را بر روی صلیب برای ما داد.
وقتی که "آدم" مرتکب اولین گناه شد، گناه پای به دنیا گذاشت و رابطه ما با خداوند تحت تاثیر آن قرار گرفت. افراد در طول دوران مختلف با ابداع مذاهب گوناگون و از طریق قربانی کردن تلاش نمودند تا رابطه خود را با خداوند دوباره برقرار کنند و جایگاه خود را در بهشت مستحکم کنند. اما آنگاه که خداوند در متی 5: 48 از ما می خواهد که مانند پدر آسمانی خود کامل باشیم، در واقع عقیده خداوند از کامل بودن متفاوت با آن کمال گرایی است که دنیا تعریف می کند. در واقع دنیا "کمال" را در داشتن چهره و بدنی زیبا، دوستانی زیاد، برخوداری از ثروت و در نتیجه داشتن خانواده ای شاد و... تعریف می کند. اما مسیح پدر آسمانی را کامل می نامد یعنی کمال را در جستجوی خداوند بودن  در هر موردی توصیف می کند. همانطور که پولس رسول در فیلیپیان 3: 12 – 16 می گوید که خداوند می خواهد نگاه خود را فقط به خداوند بدوزیم و در هر چیزی او را جستجو کنیم.
پس کمال در مسیحیت از طریق رشد ایمان و اینکه در هر چیزی خداوند را جستجو کنیم و او را با تمامی قلب خود دوست داشته باشیم معنا می گیرد. اینکه خداوند در اولویت همه چیز باشد بمعنای آوردن بهترین هایمان برای خداوند است. البته ما به انجام نیکویی بمانند یک تکلیف فرا خوانده شده ایم ولی این نیکویی را بجهت نیاز به مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی خداوند انجام نمی دهیم زیرا وی ما را در زمانی که گناهکار، ناقص و ضعیف بودیم پذیرفته و محبتی بدون شرط کرده است.
اینکه نور خداوند را در جهان آشکار کنیم، بدان معنا نیست که ما اشتباه نمی کنیم. شاید حتی این تلاش، در مواردی برداشت اشتباهی در مورد ایمانمان به دیگران بدهد. دوستی مسیحی می گفت که من می ترسیدم به دیگران بگویم که مسیحی هستم چون گمان می کردم که در این صورت هیچگاه نباید عصبانی شوم و یا اشتباهی از من سر بزند وگرنه فکر می کنند که این دیگرچگونه مسیحی است.
کمال گرایی فقط باعث فشار و در نهایت احساس ضعف از درون برای کامل نبودن می شود. به یاد داشته باشیم مسیحی بودن به معنای کامل بودن نیست بلکه به این معنی است که ما بواسطه فیض و محبت بیکران خداوند بخشیده شده ایم. پس می توانیم با اعتماد به نفس پیش رفته و بدانیم خداوند با محبت بی قید و شرط خود، با وجود ضعف هایمان ما را دوست دارد و هر روزه به ما فرصت می دهد تا بیشتر به شباهت او درآمده و کامل شویم.


منبع:
IGNITE YOUR FAITH. BAKER PUBLISHING GROUP. 2009. ISBN: 0800733886

 
 
1729 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : کامل بودن خداوند
 

نظرات کاربران

ارسال نظر