خداوند مثل گوگل نیست!
 
 

آیا امروز هم برای جستجوی مطلبی به گوگل مراجعه کرده اید؟ اگر چنین باشد جستجوی شما جز یکی از 5,922,000,000 جستجوی انجام شده امروز است. جستجو در گوگل
 همیشه با تنایج یکسان همراه نخواهد بود. گاهی موتورها شما را مستقیماً به مطلب مورد نظرتان راهنمایی می کنند و گاهی هم  به مسیرهای کاملاً متفاوت یا نسبتاً مشابه.
اما آیا این همان روشی است که ما در رابطه با خداوند بکار می بریم؟ یعنی از او درخواستی کنیم و منتظر جوابی فوری باشیم؟ و یا اینکه اگر جواب فوری و دلخواه درکار نبود به سراغ موتورهای جستجوی دیگر مثل دوستان و خانواده و ...  می رویم؟
اما در واقع خداوند را هرگز نمی توان به مانند موتورهای جستجو دانست! یعنی با انجام درخواست، خداوند یا خواست ما را عیناً فراهم کند یا چیزی مشابه آن برایمان مهیا سازد. 
خداوند عمیق ترین آرزوها و انگیزه های شما را می داند، و از همین رو هرگز دعا ها یتان را نادیده نخواهد گرفت و اگرچه گاهی با گذشت زمان، آنها در مسیر کمال شما برایتان فراهم خواهد کرد.
متی 7: 11 پس شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی تان برکات خود را به شما خواهد بخشید.
 نتیجتاً در صورتیکه همواره خواست و اراده پرودگار را جستجو کنیم، زیرا او بهترین‌ها را به ما فرزندانش خواهد داد

منبع
www.soul-journey.org

 
 
1764 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : گوگل خداوند
 

نظرات کاربران

ارسال نظر