۸ روش موثر برای دعا کردن
 
 

شاید عجیب باشد اگر بگوییم در دعا کردن با خدای خود نیزخلاقیت می تواند درهای جدیدی را به رویمان باز کند و رابطه مان را با خداوند عمق بیشتری بخشد .

هشت روشی که در این زمینه توصیه میشود را در ادامه این مطلب خواهید خواند 


1.             دعاهایتان رابنویسید  
نوشتندعاها به این معنی نیست که لیستی از درخواست هایتان را تهیه کنید. بلکه آنچه ازنوشتن مد نظر است سوال هایتان از خداست. آن پرسش ها و علامت سوال های ذهنتان کهشما را گیج و گاهی سردرگم می کند. موضوعاتی که هر روز از خداوند می پرسید"چرا؟". در عین حال موضوعاتی که بخاطر آن از خداوند سپاسگزارید رایادداشت کنید. با خلاقیت بیشتر می توانید حتی سروده ای را از شکرگزاری خود تهیهکنید و در طول هفته آن را بخوانید. این موضوع کمک خواهد کرد شما موهبت های کوچک وبزرگ خداوند را در زندگیتان بیشتر احساس کنید و همین مسئله سبب خواهد شد که درمشکلات و خستگی ها با یادآوری محبت و خوبی خداوند، برای ادامه راه  انرژیدوباره بدست آورید .
2.             برای دعا و نیایش به قدم زدن بروید
میتوانید محلی آرام و خلوت در نزدیکی محل زندگی، کار و یا تحصیلتان پیدا کنید و دوراز هیاهوی روزانه برای دقایقی خلوت و آرامش در روز به آنجا بروید. در این مدت قدمزدن می توان برای هر خانه و افراد ناشناس دعا کرد. برای دوستان، عزیزان و خانوادهدر آرامش چیز خوبی طلب کنید .

3.             بروی تقویم برای برنامه هایتان دعا کنید
آیاامتحانی در پیش رو دارید و برای آن خود را آماده می کنید؟ برنامه و وقایع مهم پیشرو را برروی تقویم علامت گزاری کنید و با مراجع به تقویم برای آرامش خود و انجامصحیح آنها دعا کنید .

4.             در مورد قسمت های از کتاب مقدس که روزانه دعا میکنید مطالعه کنید
اگر بهطور مثال اول پطرس 5: 7 می رسید که به شما توصیه می کند به خداوند اعتماد کنید ونگرانی هایتان را به خدا بسپارید، دعا کنید: "خداوندا می خواهم به تو اعتمادکنم و تمام نگرانی هایم را به تو بسپارم، می دانم که به فکر من هستی". یا میتوانید دعای ربانی را با فاعل اول شخض به دعای شخصی خود تبدیل کنید و هروز آن رااز خداوند بخواهید .

5.             در مورد اخبار روز دعا کنید
اگر دراخبار می شنوید که کردمی در سختی و دشواری هستند برای بهبود اوضاع آنان دعا کنید.برای سیاستمداران و ملت ها دعا کنید .

6.             برای خود یک هم-دعایی پیدا کنید
با یکیاز دوستان هم عقیده تان  برای برنامه منظم دعا هماهنگ شوید. در مکانی که برایهردو میسر است بصورت هفتگی ملاقات کنید و برای یکدیگر دعا کنید. از این طریق پس ازمدتی رابطه دوستی وارد فاز تازه ای می وشد و در بسیاری از مواقع می توانید به یاریهمدیگر بیاییید .

7.             زمانی را برای سکوت در زمان دعا اختصاص دهید
اگردعا به عنوان یک مکالمه بین شما خداوند است پس زمانی شنا نیز باید سکوت کنید و بهصدای خداوند گوش دهید. در طی این مدت سعی کنید در محلی ساکت و بدور از صدایتلوزیون و موزیک باشید. شاید در کتابخانه محل مناسبی بدین منظور پیدا کنید. قرارنیست در این مدت حتماً صدایی بشنوید و اجازه دهید سکوت خداوند در قلب شما کار کند،یا اینکه شما را متوجه موضوعی که نیاز به تغییر دارد نماید یا حقایقی از مسایلمختلف را بر شما آشکار کند .

8.             دایماً لب هایتان را در دعا نگه دارید
در طولروز افکار مختلفی به ذهن خطور می کند. غیبت ها، نگرانی ها و افکار خوب  و بدذهن ما را در طول روز متاثر می کنند. اگر کسی در حضور شما لب به غیبت گشود هم برایآن فرد هم شخصی که در مورد او غیبت می شود دعا کنید. برای نگرانی های کاری وتحصیلی خود دعا کنید و اجازه ندهید تشویش مشایل روزانه بر شما غلبه کند. اجازه دهیددر هر لحظه ححضور خداوند همراهتان باشد و اینگونه تمرین می کنید همانگونه که درکتاب مقدس آمده همواره در دعا بمانید .

منبع
WWW.VHRISTIANTODAY.COM

 
 
1764 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : خداوند دعا
 

نظرات کاربران

ارسال نظر