عقيده مسيحيان در مورد امور آينده چيست؟ 2
 
 

۳01- داورى آخر

مسيح نه فقط مردگان را زنده خواهد كرد؛ بلكه جميع مردم را داورى خواهد نمود .او فرمود كه جميع ملل در حضور او جمع خواهند شد و او آنان را از يكديگر جدا خواهد نمود به همان طريقى كه شبان گوسفندان خود را از بز ها جدا ميكند .به آنانيكه به بيماران و نيازمندان محبت نموده‏اند، خواهد فرمود " بياييد، اى بركت يافتگان از پدر ملكوتى را كه از ابتداى عالم براى شما آماده شده است به ميراث گيريد " و به آنانيكه از محبت به ديگران غفلت ورزيده‏اند خواهد فرمود: "از من دور شويد در آتش جاودانى كه براى ابليس و فرشتگان او مهيل شده است " .اينان در تنبيه جاودانى داخل خواهند شد ولى صالحان به حيات جاودانى داخل ميگردند. (متی ۲۵:‏۳۱-۴۶).

بلى خدا جميع بنى نوع بشر را توسط پسرش عيسى مسيح داورى خواهد نمود .جميع ما از هر ملت و مذهبى كه باشيم، روزى در پيشگاه عادلانه مسيح خواهيم ايستاد تا بر طبق كارهائى كه در موقع و اعمال زندگى خود در اين جهان انجام داده ايم داورى شويم. ( يوحنا ۵:‏۲۲ و اعمال ۱۷:‏۳۱ و دوم قرنتیان ۵:‏۱۰). البته داور عادل است و از روى عدالت و رحمت داورى خواهد نمود .

آيا كسانى يافت ميشوند كه از اين روز ترسناك داورى نهراسند؟ آرى، آنانيكه ايمان واقعى به مسيح نجات دهنده دارند ؛از مسيح داور، ترسى نخواهند داشت زيرا او فرمود : "آمين آمين به شما ميگويم هركه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد، حيات جاودانى دارد و در داورى نمی‏آيد بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته است. (یوحنا ۵:‏۲۳). گرچه ايمانداران مسيح بيگناه نيستند، لكن بوسيله خدا پذيرفته خواهند شد زيرا ايمان دارند كه مسيح به جاى آنان جان داد. در داورى عادلانه مسيح ايمانداران مسيح به نسبت وفادارى خود پاداش خواهند يافت. (متى ۲۵:‏۱۴-۳۰ و اول قرنتیان ۳:‏‏۱۲-۱۵).

03سرنوشت آنانی‏كه از ايمان به مسيح امتناع ورزيده‏اند چه خواهد بود؟ ايشان محكوم و مجازات خواهند شد زيرا مسيح فرمود " هركه ايمان نياورد، الان بر او حكم شده است به جهت آنكه به اسم پسر يگانه خدا ايمان نياورده و حكم اين است كه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتند؛ از آنجا كه اعمال ايشان بد است. (یوحنا۳:‏۱۸ و ۱۹). آنانيكه پسر خدا را رد می‏كنند خدا را رد كرده‏اند و در واقع گناهى بزرگتر از اين وجود ندارد. دوست عزيزم، اكنون بخوبى ميتوانيد بفهميد كه چرا ما مسيحيان بسيار مشتاقيم كه جميع مردم در هر مكان مسيح را بشناسند و به او ايمان اوردند، زيرا اگر او را رد كنند، خدا نيز ايشان را رد خواهد نمود .

۴- بهشت و جهنم

از آنچه تا كنون گفته شده است اصول عقايد مسيحيان در مورد زندگى آينده روشن ميشود. آنانيكه بوسيله مسيح پذيرفته شده‏اند به نزد خدا حضور ميابند و برای هميشه با او در محبت و شادى زندگى مينمايند. عيسى فرمود : " در خانه پدر من منزل بسيار است ... وقتى بروم و براى شما مكانى حاضر كنم باز ميايم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جائيكه من ميباشم شما نيز باشيد " يوحنا (۱۴:‏۲-۳)

02در قسمت آخر كتاب مقدس، يوحناى رسول جلال زندگى در حضور خدا را چنين تشريح مينمايد : " و ديدم آسمانى جديد و زمينى جديد ... آوازى بلند از آسمان شنيدم كه ميگفت اينك خيمه خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قومهای او خواهند بود ... خدا هر اشكی از چشمان ايشان پاك خواهد نمود و بعد از اين موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواهد نمود ... و هركه غالب آيد وارث همه چيز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و اين است آن بهشتى كه براى فرزندان او مرا پسر خواهد بود " (مكاشفه ۲۱:‏۱-۷). خدا مهيا شده است جلال و عظمت آن ما فوق تصور ما خواهد بود زيرا كتاب مقدس ميگويد: " چيزهائى را كه چشمى نديد و گوشى نشنيد و به خاطر انسانى خطور نكرد؛ يعنى آنچه خدا براى دوست داران خود مهيا كرده است " ( اول قرنتيان ۲:‏۹).

سرنوشت آنانيكه فرزندان مطيع خدا نيستند چه خواهد بود؟ خدا ميفرمايد " لكن ترسندگان و بى ايمانان و خبيثان و قاتلان و زانيان و جادوگران و بت پرستان و جميع دروغگويان نسيب ايشان در درياچه افروخته شده به آتش و كبريت خواهد بود " (مكاشفه ۸:‏۲۱). جهنم عبارت از جدائى كامل از نور و محبت خدا است و با هيچ زبانى نميتوان وحشتناك بودن آنرا به اندازه كافى توصيف نمود. كاش تمام مردم به جاى مجازات ابدی در جستجوى حيات جاودانى باشند.

۵ – مرگ ايمانداران

آيا ايمانداران مسيح از مرگ می‏هراسند؟ خير، آنها از مرگ نميترسند زيرا مسيح وعده فرمود كه وقتى بميرند با او خواهند بود(دوم قرنتیان ۵:‏۸). پولس رسول، هنگاميكه احتمال داشت در روم اعدام شود، چنين نوشت : "مايلم رحلت نمايم و با مسيح باشم زيرا اين بسيار بهتر است. (فيليپيان ۱:‏۲۳). گاهى مردم تعجب ميكنند از اينكه ميبينند مسيحيان در مجالس ختم عزيزان خود سرودهاى شادى بخش می‏سرايند .دليل اين موضوع آن است كه ما ميدانيم كه آنها واقعا نمرده‏اند .آنها نزد مسيح رفته‏اند و به همين دليل در عين حال كه از جدائى آنها ناراحتيم و اشك ميريزيم چون ميدانيم كه نزد مسيح هستند خوشحال هستيم.

04خاتمه

دوست گرامى! اكنون بايد نامه طولانى خود را خاتمه دهم . اميدوارم توانسته باشم جوابهای رضايت بخش به برخى از سوالات شما داده باشم .بی شك هنوز سوالات ديگرى داريد كه آنها را جواب نداده‏ام . مثلا ممكن است بخواهيد بدانيد كه آيا كشفيات جديد علمى با ايمان مسيحى مغايرت دارد يا نه ؟ به هيچوجه مغايرت ندارد.

خدا سرچشمه تمام حقايق است خواه اين حقايق در كتاب مقدس باشند و يا در طبيعت. بين دانش واقعى و ايمان واقعى هيچگونه مغايرت و مخالفتى وجود ندارد. برخى از دانشمندان جديد، از ايمانداران صميمى مسيح بوده‏اند .دانشمندان، شگفتى‏هاى اين عالم پهناور را هر قدر بيشتر كشف كنند ما بهتر خواهيم توانست به عظمت حكمت و قدرت خدا كه خالق و حافظ جميع اين چيزها است پى ببريم.

يا شايد شما مانند بسيارى از مردم، از مشكلات هولناك جنگ و فقر و بی‏‏عدالتى در جهان سخت رنج ميبريد و ميپرسيد چرا خدا اجازه ميدهد كه اين شرارتها در جهان روى دهد. پاسخى كه كتاب مقدس به ما ميدهد اين است كه جميع اين شرارتها و بدى‏ها توسط بشر گناهكار ايجاد ميشود نه بوسيله خداى عادل و مقدس . خدا حتى در حال حاضر مردم را به خاطر گناهانشان داورى و مجازات ميكند. خدا هر شخصى ر ا مطابق اعمالش داورى خواهد نمود. جهان تحت نظر خدا اداره ميشود. گرچه نميتوانيم كاملا بفهميم كه چرا اجازه می‏دهد اين همه شرارت در جهان وجود داشته باشد ولى ميدانيم كه او بالاخره شيطان را به جهنم خواهد افكند و ملكوت مقدس و جاودانى خود را بر قرار خواهد فرمود .

دوست گرامى، جدی‏ترين درخواستم از شما اين است كه كتاب مقدس را دقيقا مطالعه كرده و دعا كنيد كه خدا شما را در فهميدن تعاليم آن راهنمائى فرمايد و شما با ايمان به عيسى مسيح نجات دهنده، فرزند خدا بشوید. بعد از آن اميدوارم كه در تمام مدت زندگى خود را در اين جهان به خدا و مردم خدمت خواهيد كرد و سپس هميشه با مسيح در خانه پدر سماوى خود ساكن خواهيد بود.

 
 
1391 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : شبان مسيح محبت
 

نظرات کاربران

ارسال نظر