عقيده مسيحيان در مورد امور آينده چيست؟۱
 
 

بطوريكه در ابتداى اين مطلب بيان نمودم، مسيحيان به خداى قادر مطلق ايمان دارند كه براى اين جهان نقشه‏اى دارد و اين نقشه يقينا عملى خواهد شد. هنگاميكه بشر، عليه خدا طغيان نمود و گناهكار شد، خدا پسر خود را جهت نجات جهان فرستاد ( یوحنا ۳:‏۱۶-۱۹). كسانی كه به او ايمان می‏آورند نجات ميابند و كسانی كه او را رد می‏كنند محكوم ميشوند. در پايان، خدا جميع دشمنان خويش را مطيع خواهد ساخت و ملكوت جاودانى خويش را كه در آن هيچگونه شرارتى وجود نخواهد داشت برقرار خواهد نمود. در كتاب مقدس پيشگوئيهاى فراوانى درباره امور آينده يافت ميشود، لكن خدا صلاح نديده است كه همه چيز را براى ما كاملا روشن و واضح سازد. بنابراين، مسيحيان اغلب اين نبوتها را بطرق مختلف تفسير و تعبير می‏‏نمايند.

اكنون آن وقايع آينده را كه مورد قبول اكثر مسيحيان ميباشد توضيح خواهم داد:

۱- بازگشت عيسى مسيح

مسيح، قبل از اينكه به آسمان صعود نمايد؛ بارها به شاگردانش اطمينان بخشيد كه به نزد ايشان بر ميگردد و مسيحيان تا كنون منتظر بازگشت او ميباشند.

نخستين آمدن عیسى بر زمين براى نجات انسانها بوده است، لكن برگشت ثانوى او براى داورى و برقرارى كامل ملكوت خدا خواهد بود. هنگاميكه شاگردان از عيسى پرسيدند كه او چه وقت مر اجعت خواهد نمود، او پاسخ داد كه زمان مراجعت او را فقط خدا ميداند. همچنین به ايشان اصرار نمود تا هميشه آماده باشند، زيرا هنگاميكه مردم منتظر او نيستند او خواهد آمد .او به ايشان فرمود كه در جلال با فرشتگان خواهد آمد و ظهورش مانند رعد و برق آسمان توسط همه ديده خواهد شد. او شاگردان خود را از مسيح ها و پيامبران دروغين كه براى گمراهى مردم خواهند آمد بر حذر داشت .بخوبى ميدانيم كه در مدت ۱۹۰۰ سال گذشته ،دروغگويان زيادى آمده اند، لكن مسيحيان هوشمند و دانا هرگز فريب آنان را نخورده‏اند، زيرا مسيح به خوبى برايشان روشن ساخت كه هر كه بگويد "مسيح آمده و در فلان مكان است " ، آن شخص مسيح دروغين ميباشد. هنگاميكه مسيح واقعى از آسمان ميايد، تمام مردم جهان او را فورا خواهند شناخت و احتياجى نخواهد بود كه اين خبر را از ديگران بشنوند.

02هنگاميكه مسيح به آسمان صعود می‏نمود؛ فرشتگان به شاگردانش كه او را نگاه ميكردند گفتند: " همين عيسى كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد ،باز خواهد آمد، به همين نحويكه او را به سوى آسمان روانه ديديد. " (اعمال رسولان ۱:‏۱۱)

بنابراين عيسى در بازگشت ثانوى خود به شكل طفلى كه از مادر بشرى متولد ميشود به جهان نخواهد آمد تا یكبار دیگر مانند مرتبه اول بر زمين زندگى نمايد و بميرد. زيرا كتاب مقدس ميگويد كه عيسى فقط يك مرتبه براى گناهان ما مرد و ديگر هرگز نخواهد مرد، چرا كه مرگ ديگر بر او تسلط ندارد. (روميان ۶:‏۹). پس بديهى است كه از زمان صعودش به آسمان تا كنون باز نگشته است. وقتى عيسى مسيح از مرگ قيام نمود، بدن جسمانى او به بدن روحانى كه

مرگ در آن راهى نداشت تبديل شد، از اين رو او قادر بود مانند فرشتگان آسمان، پديدار و ناپديد گردد. او با داشتن بدن روحانى، اكنون در آسمان است و ما معتقديم كه با همين بدن روحانى برخواهد گشت و مجددا به مردم ظاهر خواهد شد. چون مسيحيان هميشه در پيشگوئى زمان و محل برگشت مسيح مرتكب اشتباه شده‏اند، خوب است كه ما از تكرار اين اشتباه اجتناب ورزيم .همه بايد به طريقى زندگى كنيم و بايد خداوند خود را طورى خدمت نمائیم كه هر وقت او بازگشت نمود، براى استقبال او حاضر باشيم. (متى بابهاى: ۲۴ و ۲۵)

هنگاميكه مسيح بازگشت نمايد چه خواهد كرد؟ جواب اين سوال در كتاب مقدس كاملا واضح نيست .برخى از مسيحيان عقيده دارند كه مسيح تمام شرارت جهان را نابود مينمايد و سلطنت خدا را بر زمين مستقر خواهد نمود و مشغول سلطنت خواهد شد. جميع مردم مطيع او خواهند شد و زمان صلح و عدالت واقعى فرا خواهد رسيد. آنگاه زندگى بر روى زمين طورى خواهد شد كه نقشه خدا بود و قرار بود قبل از طغيان بشر عليه خدا عملى گردد .بعضى از مسيحيان تصور ميكنند كه حكمرانى مسيح مانند سلطنت پادشاهان دنيوى در اين جهان نخواهد بود، بلكه به عنوان پادشاه روحانى در ملكوت جاودانى خدا سلطنت خواهد كرد. هنگاميكه او بيايد كارهايش بدون شك مافوق تصورات ما خواهد بود. مسلما ضرورت ندارد كه جميع اين اسرار را بدانيم. لكن لازم است كه همه خود را براى برگشت وى آماده سازيم.

۲03- رستاخيز عمومى

عيسى فرمود :" ساعتى ميايد كه در آن جميع كسانيكه در قبور ميباشند آواز او (مسيح ) را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد، هركه اعمال نيكو كرد براى قيامت حيات و هر كه اعمال بد كرد جهت قيامت داورى " يوحنا (۵:‏۲۷ و ۲۸).

با اين فرمايشات، عيسى مسيح ادعا ميكند كه او خودش جميع مردگان را بر ميخيزاند به همان نحوى كه وقتى در فلسطين زندگى ميكرد عده‏اى از مردگان را زنده كرد. وقتى مردگان زنده شوند، چه نوع بدنى خواهند داشت؟ پولس رسول ميفرمايد كه بدن هاى جسمانى ايمانداران در روز رستاخيز عوض خواهد شد. درست مانند تخمى كه وقتى آنرا در زمين ميكارند ميميرد و به گياه جديدى تبديل ميشود .(اول قرنتيان باب ۱۵).

عيسى در جواب كسانيكه از او در باره زندگى آينده سوال كردند فرمود كه در زندگى آينده هيچگونه ازدواجى وجود نخواهد داشت بلكه ايمانداران شبيه فرشتگان خدا خواهند بود .(متى ۲۲:‏۳۰).

 
 
1730 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : خدا پسر مسيحيان
 

نظرات کاربران

ارسال نظر