تكالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟۲
 
 

۵rusum1-عيد ها

عيسى به پيروان خود دستور نفرمود كه روزهاى بخصوصى را عيد بگيرند. با این حال مسيحيان معمولا لااقل سه عيد مهم را نگاه ميدارند :اولى عبارتست از عيد يا جشن تولد مسيح. اكثر مسيحيان ميلاد مسيح را در روز بيست و پنجم دسامبر هر سال جشن ميگيرند اما عده‏اى اين عيد را در ششم ژانويه نگاه ميدارند ولى تاريخ دقیق تولد مسيح معلوم نيست. دومين عيد عبارتست از عيد قيام يعنی روزى كه مسيحيان به مناسبت پيروزى مسيح بر مرگ و رستاخيز او جشن و سرور و شادى بر پا ميكنند .تاريخ قيام مسيح، چون از روى تقويم قمرى تعين ميشود، هر سال تغيير ميكند ولى هميشه در ماههاى مارچ و آوريل است. سومين عيد عبارتست از عيد پنطيكاست كه مصادف است با هفت هفته بعد از عيد قيام و يادگار روزى است كه روح‏‏القدس بر شاگردان مسيح نزول كرد .اين سه عيد از اعياد مذهبى مسيحيان ميباشند. عيد سال نو يا اول ژانويه عيد ملى است نه مسيحى.

۶ – آئينهاى مقدس

عيسى دو آئين مقدس مقرر فرمود كه باید در كليساى او رعايت گردد، اولى تعميد است كه قبلا در باره آن توضيح دادم .اين آئين در موقع پذيرفتن افراد به عضويت كليسا انجام ميشود دومى عبارتست از عشا مقدس يا شام خداوند. عيسى مسيح در شب قبل از مصلوب شدن، به شاگردان خود نان داد و به آنها گفت " اين است بدن من " همچنين پياله شراب را به آنان داد و گفت " اين خون من است ". عيسى نان و شراب را نشانه‏اى از بدن و خون خود قرار داد و به پيروان خود دستور فرمود كه اين آيين مقدس را به ياد او اجرا كنند.

rasm2اكنون در تمام كليساهاى سرتاسر جهان اين دستور مسيح اجرا ميشود .مسيحيان هر چند وقت يكبار در مكانهاى عبادتى خود جمع شده و هر يك تكه‏اى از نان می‏خورند و اندكى از عصاره انگور مينوشند و بياد مى‏آورند ‏‏‏كه مسيح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را بوسيله ايمان در قلوب خويش جا ميدهند. مسيحيان از اين آئين مقدس بركات روحانى فراوانى كسب ميكنند ( اول قرنطيان ۱۱:‏۲۳-۳۰)

۷ – ازدواج

تعليم عيسى مسيح در مورد ازدواج اين است كه فقط يك مرد و يك زن بايد بوسيله ازدواج متحد شوند و بايد تا پايان عمر همديگر را محبت نمايند و نسبت به يكديگر وفا دار باشند. عيسى فرمود : " آنچه را خدا پيوست، انسان جدا نسازد ".بنابراين طلاق بر هر علت غير از زنا ممنوع ميباشد (متی ۱۹:‏۱-۱۲) و (مرقس ۱۰:‏۲-۱۲). پولس رسول می‏فرمايد كه محبت بين زن و شوهر بايد شبيه محبتى باشد كه بين مسيح و قوم او وجود دارد. (افسسیان۵:‏۲۱-۳۳).

 
 
1706 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر