معنى تثليث چيست؟
 
 

دوست گرامی، اكنون به آن موضوعی می‏رسيم كه شما مايل بوديد؛ در وقتی كه گفتم مسيحيان به خدای واحد ايمان دارند، سوال بفرماييد .ميدانم كه شما شنيده‏ايد كه مسيحيان سه خدا را عبادت می‏كنند :خدا عيسی و مادرش مريم و اين سه " تثليث " خوانده می‏شود.

بطوريكه قبلا توضيح دادم، اگر مسيحيان هر مخلوق خدا را درعوض خدا و يا به اندازه او عبادت نموده‏اند‏، بزرگترين گناه را مرتكب شده‏اند‏. مريم باكره شخص بسيار مقدسى بود ولى او هرگز نبايد مورد ستايشى قرار گيرد كه فقط به خدا تعلق دارد. البته صحيح است كه مسيحيان عيسى مسيح را ستايش ميكنند؛ ولى ما او را نه از آن جهت ستايش می‏كنيم كه پيغمبر مقدسى بوده است بلكه از اين جهت كه او از ازل كلمه خدا و پسر خدا ميباشد و با خدا كاملا يكى است. او شخصى نبود كه ما انسانيان او را به مرتبه خدائى رسانده و با خداى حقيقى يكسان نموده باشيم‏، بلكه در واقع او از ازل با خدا يكى ميباشد و به اين دليل انسان شد كه انسان گناهكار را نجات بخشد و به سوى خدا بر گرداند. از اين رو او شايسته ستايش است چونكه حقيقتا خداست.

بعلاوه قبلا توضيح داديم كه روح القدس يكى از مخلوقات خدا نميباشد بلكه با خدا يكى است و خود خدا است .روح القدس در زندگى انسان همان عملى را انجام ميدهد كه فقط خدا قادر است انجام دهد و بهمين دليل شايسته ستايش ميباشد چنانكه پسر شايسته ستايش و نيايش است پس چه نتيجه‏اى حاصل ميگردد؟

taslisآيا مقصود اين است كه سه خدا يعنى پدر؛ پسر و روح القدس وجود دارد؟ البته خير، مقصود اين نيست. مجددا تكرار می‏كنيم، خدا واحد حقيقى است و هميشه واحد خواهد بود .‏ولى از ازل خداى واحد شامل پدر، پسر و روح‏القدس بوده است . پدر، كه با چشمان بشرى هرگز ديده نميشود سرچشمه و منبع الهى است، يكبار در تاريخ بشر، پسر، پدر ناديده را بطور اكمل ظاهر ساخت. روح‏القدس بوسيله پدر و پسر عطا گرديد تا اراده خدا را در ميان مردم عملى سازد.

پس، اى دوست عزيز، مطمئن باشيد كه مسيحيان خداى واحد را كه پدر و پسر و روح القدس ميباشد عبادت می‏نمايند. عيسى به اين وحدانيت در تثليث اشاره كرد و به رسولان خود دستور داد كه به همه جا بروند و مردم را شاگرد او سازند و ايمانداران را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهند. (متی ۲۸:‏۱۹). بعدا توضيح خواهم داد كه تعميد چيست.

 
 
1732 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر