كار مسيح در جهان چه بود؟
 
 

بطوريكه ملاحظه كرديم، عيسى مسيح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد و انسان را به خدا نزديك كند و ملكوت خدا را بر زمين پايه گذارى نمايد . توضيح دادم كه چگونه انسان بر ضد خدا عصيان كرد و نه تنها بوسيله ديوار گناه از خداى مقدس جدا شد بلكه چنان ناتوان گرديد كه ديگر نميتوانست خودش به تنهائى خدا را اطاعت نمايد و نزديك او زندگى كند. بنابراين خدا تصميم گرفت ديوار گناه را از بين برده و قلب شرارت آميز بشر را تغيير دهد تا اينكه انسان هم تمايل داشته باشد و هم قدرت پيدا كند كه خدا را محبت و اطاعت نمايد . خدا اين عمل را چگونه انجام داد ؟

اكنون سعى می‏كنم يكى از مهمترين عقايد اصولى مسيحيت را توضيح دهم .چنانكه قبلا بيان كردم، خداى مقدس به آدم و حوا فرمود كه اگر نافرمانى كنند خواهند مرد .والدين اوليه ما فرمان خدا را در مورد خوددارى از خوردن ميوه درخت معرفت نيك و بد اطاعت نكردند و خدا آنان را به مرگ محكوم نمود . ولى ضمن اينكه آنها را تنبيه نمود، به آنان وعده‏اى نيز داد تا آنان و فرزندانشان بكلى نوميد نباشند .

شيطان به شكل مارى ظاهر شد ه و آنها را فريب داده بود و به همين دليل خدا به آنان اعلام داشت كه شخصى از نسل آنان كه از " ذريت زن " ميباشد در آينده سر مار را خواهد كوبيد و مار هم پاشنه او را خواهد كوبيد ( پيدايش۳‏:۱۵). مقصود خدا اين بود كه نجات دهنده‏اى كه از ذريت زن متولد ميشود ظاهر خواهد شد و شيطان را مقلوب خواهد كرد ولى در ضمن انجام اين كار ، خودش توسط شيطان زخمى خواهد شد . اين اولين وعده در مورد آمدن عيسى مسيح پسر مريم بود كه بوسيله جان دادن بر روى صليب بخاطر گناهكاران و بوسيله قيام خود از مردگان ، شيطان را شكست داد .

jesus03مدتها بعد از اين وعده ، خدا وعده‏اى واضحتر و كاملتر بوسيله اشعيا نبى اعلام داشت .اشعيا در كتاب خود، كه صد‏ها سال قبل از تولد مسيح نوشته شد، در مورد آمدن شخصى پيشگوئى ميكند كه بجاى گناهكاران متحمل رنج و عذاب و مرگ خواهد شد تا آنها بخشيده شوند و حيات يابند . اشعيا انجام اين واقعه را چنين پيشگوئى ميكند :

" او بسبب تقصيرهاى ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته ... بسبب زخمهاى او ما شفايافتيم . جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم ... خداوند گناه جميع ما را بر وى نهاد .زيرا او گناهان ايشان را بر خويشتن حمل خواهد نمود " (اشعيا فصل۵۳) خلاصه ، اين نجات دهنده‏اى كه خدا وعده داد، بعنوان قربانى براى گناهان بنى نوع بشر جان خود را فدا خواهد كرد .

بطوريكه فوقا توضيح دادم اين درست همان كارى بود كه عيسى مسيح انجام داد. يحيى تعميد دهنده گفت كه عيسى بره خدا است كه گناه جهان را بر ميدارد (يوحنا ۱‏:۲۹). خود عيسى نيز ، قبل از مرگش فرمود كه خون او براى آمرزش گناهان عده زيادى ريخته خواهد شد. (متى ۲۶‏:۲۸). سپس خودش را داوطلبانه تسليم كرد تا قربانى شود . او با بخشيدن جان خود براى نجات گناهكاران ، محبت خدا را نسبت به انسان ظاهر ساخت و همچنين محبت الهى خودش را نشان داد . بقول پولس رسول : " هنگاميكه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد " (روميان ۵‏:۸). عيسى فرمود " خدا جهان آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هركه بر او ايمان آورد هلاك نگردد بلكه حيات جاودانى يابد " (يوحنا ۳‏:۱۶).

نظر به اينكه خدا عادل است ، گناهكاران را نخواهد بخشيد مگر اينكه تاوان گناهان آنان پرداخته شود. هيچكس حتى اگر پيغمبر هم باشد به اندازه‏اى خوب و كامل نيست كه بتواند براى گناه تمام مردم و يا حتى براى گناه خودش قربانى شود .

jesus02پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظيم خويش در مسيح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگيرد. بوسيله مرگ پسرش، كه با او برابر است، خدا كيفر گناهان تمام كسانى را كه به عيسى ايمان مياورند پرداخته است .پسر خدا بقدرى عالى مرتبه است كه فقط يكبار قربانى شدن او براى كفاره گناهان جهان كافى ميباشد به همين دليل قربانى ديگرى مورد نياز گناهكاران نيست . عيسى مسيح بوسيله مرگ داوطلبانه خويش بر روی صليب، ديوار جدائى بين انسان و خدا را از بين برد و براى گناهكاران اين امكان را بوجود آورد كه بخشيده شده و به خداى مقدس نزديك شوند. عيسى نه فقط بهتر از هر شخص ديگرى خدا را معرفى كرد، بلكه بوسيله زندگى مقدس خويش و محبت عميق خود در مرگ براى ما گناهكاران، اراده و نيت خدا را براى ما آشكار ساخت .شخص مومنى در كشور ايران روزى به من گفت : " قبل از اينكه مسيحى شوم ، فكر ميكردم خدا را ميشناسم ، ولى در واقع او را نميشناختم . تنها هنگامى توانستم خدا را واقعا بشناسم كه او را در عيسى مسيح ديدم ."هر جوينده خدا ، خدا را در مسيح خواهد يافت .

قبل از اينكه اين قسمت را كه درباره عيسى مسيح است مسيح است خاتمه دهم ، مايلم برخى از اسامى و عناوين او را ذكر نمايم :

۱ –اسم او عيسى است كه از يك كلمه عبرى به معنى " يهوه نجات است" مشتق ميشود .
۲– عنوان اصلى او " مسيح " به معنى " مسح شده " ميباشد .او بوسيله خدا مسح شد تا پادشاه ابدى باشد . اين همان عنوان عبرى " ماشيح " ميباشد كه بوسيله يهوديان براى پادشاهى كه ظهورش توسط پيامبران پيشگوئى شده بود استفاده ميشد .
۳ –او " عمانوئيل " است كه به معني " خدا با ما " ميباشد .
۴ –او " پسر خدا " است .
۵ –او " كلمه خدا " است .
۶ –او " پسر انسان " است . اين همان عنوانى است كه عيسى غالبا در موقع اشاره به خود بكار ميبرد . او هم خدا ست و هم انسان .
۷ –او " بره خدا " است .
۸ –او " نجات دهنده جهان " است .
۹ –او " پادشاه پادشاهان " است .
۱۰ –او " خداوند " است .
۱۱ –او " شبان نيكو " است .
۱۲ –او " راه " است .
۱۳ –او " حقيقت " است .
۱۴ –او "حيات " است .
۱۵ –او " نان حيات " است .
۱۶ –او " تاك حقيقى " است .
۱۷ –او " انسان كامل " است .
۱۸ –او " داور " است .
۱۹ –او " كاهن اعظم " است .
۲۰ –او " قيامت " است .
۲۱ –او " خداوند جلال " است .

 
 
1730 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر