انسان چه بايد بكند تا بوسيله خدا بخشيده شود و از گناه نجات يابد؟
 
 

دوست گرامى ، اكنون به سوالى ميرسيم كه براي من و شما و تمام مردم جهان اهميت فراوانى دارد . چون بخوبى ميدانيم كه گناهكاريم ، بايد از خدا درخواست كنيم كه به ما نشان دهد كه چه بايد بكنيم تا او ما را ببخشد و به حضور خود قبول فرمايد.

بطوريكه ميدانيد عقايد مختلف فراوانى در اين مورد وجود دارد . برخى از مردم فكر ميكنند كه چون از نژاد بخصوصى هستند و يا پيرو مذهب مخصوصى ميباشند ، بدون شك مورد قبول خدا خواهند بود . عده ديگر معتقدند كه بوسيله انجام كارهاى نيك ميتوانند كارهاى شرارت‏آميز خويش را جبران نموده و بدين‏طريق، نجات خود را بدست آورند. بعضى هم اميدوارند كه يكى از انبيا يا مقدسين براى آنان دعا خواهد نمود و خدا را راضى خواهد كرد كه آنان را ببخشد. لكن كتاب مقدس به ما تعليم ميدهد كه بوسيله هيچيك از اين راهها نميتوانيم نجات ابدى را بدست آوريم . هيچكس به اندازه كافى خوب نيست كه مورد قبول خداى قدوس قرار گيرد .

آيا ديگر اميدى براى ما گناهكاران موجود نيست ؟ بلى خدا را سپاس باد ، اميدى براى ما وجود دارد !آنچه ما نتوانستيم براى خويشتن انجام دهيم و آنچه هيچ پيغمبرى نتوانست براى ما انجام دهد ، خدا بر اثر محبت عظيم خويش انجام داده است . كتاب مقدس ميگويد : " و اوست كفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه به جهت تمام جهان نيز ... خون پسر او عيسى مسيح ما را از گناه پاك ميسازد ... اگر به گناهان خود اعتراف كنيم او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستى پاك سازد." (اول يوحنا ۲:۲ و ۱‏: ۷ و ۹)

بنابراين، می‏بينيم كه راهى كه خدا برای ما گناهكاران گشوده است تا بوسيله آن به سوى او بياييم و مورد قبول او واقع شويم اين است كه به عيسى مسيح يعنى قربانى واقعى گناه ايمان آوريم و راه ديگرى موجود نيست .زيرا عيسى می‏فرمايد : " من راه و راستى و حيات هستم، هيچكس نزد پدر جز بوسيله من نمی‏آيد " (یوحنا ۱۴‏:۶). خدا پسر خود را فرستاد تا همه مردم جهان را نجات بخشد و عيسى همه را دعوت می‏كند كه بسوى او بيايند .او گفت هرگز كسى را كه بسويش می‏آيد رد نخواهد نمود . معنى اين فرمايش اين است كه هركسى در اين جهان از گناه خويش متنفر شود و صميمانه توبه كند و مسيح را كه پسر خدا است بعنوان نجات دهنده خود بپذيرد حتما بخشيده خواهد شد .

هر كس اعم از پير و جوان ، فقير و دولتمند ، تحصيلكرده و بی‏سواد ، بد و خوب ، ميتواند بسوى او بيايد . لكن بايد دانست كه ايمان به مسيح فقط اين نيست كه ما بطور سطحى او را پسر خدا بدانيم . معنى ايمان به مسيح اين است كه خود را به او بسپاريم همانطوريكه يكنفر بيمار خود را به دستهاى دكتر حاذقى ميسپارد و به او اعتماد دارد كه وى را شفا خواهد بخشيد . ensan02ما مسيحيان خوشحاليم كه مسيح بر عكس موسی و ساير انبيا سلف ، مرده نيست و در قبر قرار ندارد. او زنده است و روحا با ما ميباشد . همان طوري كه او در وقتی كه چون انسانی در فلسطين زندگی ميكرد , بيمارانی را كه نزدش می‏آمدن را شفا می‏بخشيد، ميتواند امروز هم مانند گذشته ما را نجات دهد . عيسي مانند نور خورشيد، هم در زمين با ما است و هم در آسمان با پدر سماوی خود می‏باشد .او هميشه در حضور پدر است و در آنجا برای آنانی كه به او ايمان دارند پيوسته دعا می‏كند . كتاب مقدس می گويد : " از اين جهت نيز قادر است كه آنانی را كه به وسيله وی نزد خدا آيند نجات بی‏نهايت بخشد. چون كه دايما زنده است تا شفاعت ايشان را بكند " (عبرانيان ۲۵‏:۷ ). مرگ او روی صليب برای ما و دعای دايمی او جهت ما نه فقط برای نجات ايمان داران از جهنم موثر می‏باشد بلكه ميتواند آنها را در وقتی كه در اين جهان شرير زندگي ميكنند پاك و مقدس نگه دارد.

دوست گرامی! من با كمال صميميت دعا می‏كنم كه شما و همه كساني كه جوينده خدا هستند؛ حاضر باشيد اين هديه نجات الهی توسط مسيح را بپذيريد . هيچ كس نمی‏تواند نجات را بخرد. ولی خدا آن را به عنوان هديه‏ای مجانی به ما عطا می‏فرمايد به شرطی كه ما دستهای ايمان را به سويش دراز كرده و آن را بپذيريم.

 
 
1721 مرتبه مشاهده شده
برچسب‌ها : خدا گناه جهان
 

نظرات کاربران

ارسال نظر