کیست که سنگ می زند؟ کیست در میان سنگ ها؟
 
 

ریحانه جباری پس از سال ها تحمل زندان و بلاتکلیفی و انتظار میان مرگ و بخشش سرانجام اعدام شد. این در حالی بود که از ماه ها قبل جمع زیادی از مردم و چهره های شناخته شده به اشکال گوناگون تلاش کردند توجه جامعه را به سمت این موضوع جلب کنند و با ارسال درخواست های عاجزانه به خانواده مقتول کوشیدند روزنه امید را برای ریحانه و خانواده او باز نگاه دارند. اما در نهایت این فرهنگ قصاص بود که برنده تمام کشمکش ها شد. فرهنگی که بعد از گذشت صده ها سال از به کارگیری آن اکنون به شکل یک امر بدیهی برای بخش بزرگی از جامعه درآمده. هنوز اکثریت جامعه با گوشت و پوست خود بر این باور است که کسی که می کشد فارق از دلیل و انگیزه، باید کشته شود و اعتقادی به بخشش و دادن فرصتی دوباره برای اصلاح و بازپروری به مجرم ندارد واین در حالیست که در پرونده ای مانند پرونده ریحانه، جامعه یک صدا می شود تا از خانواده مقتول درخواست بخشش کند. همین همدلی در برابر حکم اعدام هرچند گاه به گاه و منقطع،  می تواند نشانه ای آشکار از زشتی و کراهت این مجازات باشد و فرصت مناسبی تا توجه جامعه به این معقوله به شکلی جدی و ریشه ای جلب شود که در برابر قتل یک انسان همیشه قتل یک فرد دیگر راهکار مناسب نیست .
از نگاه جامعه شناسی، زهری که خشونت و سرخوردگی ناشی از اجرای حکم اعدام ریحانه جباری این روزها به جامعه تزریق می کند بارها مضرتر و مهلک تر از اصل عمل قتل است. ردپای همین تاثیر را می توان در بسیاری از احکام اعدام دیگر نیز یافت با این تفاوت که در پرونده های دیگر به دلیل عدم پوشش رسانه ای دایره تاثیر کوچک تر و محدودتر بوده . باز خورد این تاثیرات را باید در افزایش آمار جرم و خشونت در سطح جامعه یافت. جاییکه اجرای حکم اعدام نه تنها سبب ایجاد ترس و بازدارندگی نشده بلکه با سوق دادن جامعه به سمت بی تفاوتی در برابر خشونت، ارتکاب افعال خشن را به نوعی عمل روزمره و عادی تبدیل کرده است.
اکنون زمانیست که باید با کنار هم قرار دادن این تصاویر تکه تکه، به یک باور واحد درباره موضوع اعدام رسید. بجای سرخوردگی و افسردگی در مقابل اجرای این حکم اعدام از همین حالا باید شروع به آگاهی رسانی به سطوح دیگر جامعه کرد. باید تلاش کرد تا با روشن کردن ارتباط اعدام با تکرار افعال خشن ذهن جامعه را به سمت درخواست لغو حکم اعدام سوق داد. این تلاش از تک تک ما آغاز خواهد شد و به تدریج به تمام سطوح فکری جامعه منتقل خواهد شد. حرکتی جامع برعکس جریان عادی شدن خشونت!

 
 
1729 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر