رازی در دل چاه

نوشته ای براساس داستان واقعی

بنابراین پادشاه دستور داد, دانیال را گرفته و او را در چاه شیران انداختند وپادشاه به دانیال گفت:
ای دانیال امیدوارم خدایی که تو پیوسته…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 01:26:42 | دسته بندی شده در : مسیحی