چگونه "عطای زبان ها" را تقویت کنیم

1.    بیاد داشته باشیم  که عطای زبان ها توسط خداوندمان مسیح وعده داده شده است(مرقس 16: 17).
2.    تشخیص دهید که روح القدس از زبان…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 03:57:30 | دسته بندی شده در : مسیحی

رابطه ای از جنس عشق و باور

در رابطه دوستی با خداوند ویژگی های خاصی وجود دارد که شما نمی توانید این نوع رابطه را با هیچ فرد دیگری تجربه کنید. توجه کنید که ما از هیچ…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 03:54:57 | دسته بندی شده در : مسیحی

دوست داشــتن را تــرک نکن

اگر دوست داشتن افراد جدید را ترک کنی افرادی که دوستشان داشتی روزی به خانه ابدی میروند و تو میمانی با جهانی پر از آدمهایی که برای هم بیگانه اید…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 03:52:12 | دسته بندی شده در : مسیحی

کالبدشکافی بدن انسان به صورت دیجیتال

اگر به آناتومی بدن انسان علاقه دارید، میتونید از طریق "دیجیتال آناتومی" یک تجربه تعاملی بسیار جذاب داشته باشید و با کوچکترین جزییات بدن آشنا بشید و یک سفر علمی-تفریحی…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 03:49:49 | دسته بندی شده در : مسیحی

گوزه گر و فرصت های دوباره

چنانکه گل  در  دست کـوزه گرست همچنان شما  در  دست من میباشید .  ارمیا 18 : 6 

سالها قبل دریک کارگاه کوزه گری در…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 03:48:45 | دسته بندی شده در : مسیحی