کشف و نصب اجباری حجاب!

به گفته رییس پلیس تهران با شروع فصل گرما، نیروهای گشت ارشاد با قوای مضاعف وارد صحنه خواهند شد. ارشادِ افراد توسط نیروهای ویژه هر ساله با تذکرهتحقیر آمیز ،…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 00:28:54 | دسته بندی شده در : مقالات

آیا دیدن فیلم های پورن مغز را کوچک می کند؟

پژوهشگران آلمانی به تازگی دریافته‌اند که تماشای پورنوگرافی با کوچک شدن قشر خاکستری مغز و تضعیف برخی ارتباطات مغزی همراه است.
یکی از فرضیه‌هایی که موسسه تکامل انسانی مکس پلانک…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 00:20:35 | دسته بندی شده در : مقالات