مغزها را از خواب بیدار کنیم!

زندگی امروز ما با آسان شدن روش های کسب خبر، اطلاعات ، دانش و نیازهای روزانه هر چه بیشتر ذهن و مغز مارا به سمت استراحت مطلق و تنبلی سوق…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 05:07:31 | دسته بندی شده در : مقالات

شب بیداری، کار را برای لاغر شدن دشوار می کند!

زندگی های امروزی اغلب بسیار پرمشغله و استرس زا است. همینمسئله باعث شده افراد به بهانه های مختلف تا دیر وقت یا پاسی از شب بیدار بمانند ورفتن به تختخواب…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 05:04:53 | دسته بندی شده در : مقالات

با حس خستگی و کسالت دائمی چه باید کرد؟

شاید شما هم از آن دسته افراد هستید که بیشتر اوقات سال دچار احساس رخوت و کسالت و خستگی هستید و اغلب دعوت دوستان برای بیرون رفتن یا میهمانی را…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 05:01:34 | دسته بندی شده در : مقالات

صندوق عقب ماشین من، قهوه خانه سیار من!

شاید دیگر حوصله شنیدن مضرات و خطرات دخانیات را ندارید، خسته شده اید از این همه تبلیغات ضد مواد مخدر و هشدارها! اگر سیگاری و یا قلیانکش نیستید بهتر از…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 04:59:28 | دسته بندی شده در : مقالات

پنج روش برای غلبه بر استرس

اگر حجم زیادی از کارهای عقب مانده دارید و فرصت کافی برای انجام آنها ندارید امکان اینکه در معرض استرس قرار بگیرید بسیار زیاد خواهد بود. نشانه های بروز این…

نویسنده : امیر نهروان, 2016-07-06 04:56:44 | دسته بندی شده در : مقالات